Parc de la Mar y la Seu, la catedral de Palma de Mallorca